Geen Aldi aan de Ruy, wel 48 appartementen

In de commissievergadering van maandag 12 april is gesproken over het initiatief van de Aldi om zich in Oostvoorne te kunnen vestigen. De Aldi heeft samen met de gemeente een winkel aan de Ruy met een beperkt aantal bovenliggende woningen uitgewerkt. Dit initiatief is door het college vervolgens weer afgewezen. 

Duurzaamheid ontbreekt, bewoners betalen de rekening

Op 23 maart neemt de raad een besluit over het voorstel "heroverweging aanpak NOM ready complex 107 en 109". Het betreft de huurwoningen van het woonbedrijf aan de Gijzenhoekweg, Middellandweg, Betlehemweg en de Dirk van Leydenweg. 

Wethouders vertellen een sprookje, bewoners de dupe

Woonbedrijf knapt krakkemikkige woningen op, verhoogt de huur met 27 euro per maand en schuift de verduurzaming (en kosten) door naar de nieuwe gemeente Voorne. 

Advies aan de commissie voor nieuw beleid schuldhulpverlening 2020-2023

Alice Vermeer is verzocht om als raadsrapporteur de commissie te adviseren over het beleid Schuldhulpverlening. Het onderstaande advies is gepresenteerd aan de commissie. 

De verenigingen in Westvoorne in 'rep en roer'

Al een paar maanden heerst er onrust bij de verenigingen, over de hoogte van de huur van de accommodaties en de huisvesting van het Zeemanshuis in het verenigingsgebouw de Man. 

Participatietraject in de week van de pleegzorg

Alice Vermeer nodigt u uit om mee te doen met het participatietraject Samen Doen, in de week van de pleegzorg 

Zelfstandig wonen moet plezierig, verantwoord en veilig kunnen

Om het mogelijk te maken dat een ieder die dit wil op een plezierige en veilige manier zelfstandig kan blijven wonen, zal ondersteuning geboden moeten kunnen worden. 

Veilig Autorijden, Fietsen en Wandelen

Wij kiezen voor extra verkeersveiligheid rond scholen, winkels en ouderenvoorzieningen en op de routes van en naar deze voorzieningen. Wij zullen ons blijvend inzetten voor goede, veilige, filevrije verbindingen richting werk, regio en stad en voor een veilig netwerk van wegen en wandelpaden. 

Gezond Financieel Beleid

Belastinggeld moet niet opgepot worden maar moet op verantwoorde wijze ingezet worden voor onze gemeenschap. 

Het Belang van Externe Veiligheid

Door middel van landelijke wet- en regelgeving worden wij zo goed mogelijk beschermd tegen deze risico's. Maar wij willen daarnaast als gemeente al het mogelijke doen om overlast en risico's van en vanuit het havengebied in te perken. 

BOA's, Politie, Brandweer en Ambulance zijn van Levensbelang

Ongelukken en inbraken zullen we helaas nooit helemaal kunnen voorkomen, maar we kunnen wel alles doen wat binnen ons vermogen ligt. Als daarvoor meer inzet van BOA's nodig is, dan willen wij daar ruimte voor maken. 

Betere Voorzieningen in onze Brede Scholen

Ook in Oostvoorne willen we dit de komende periode gaan doen voor de schoolgebouwen. Dit gaat vanzelfsprekend in goed overleg met de scholen. Zodoende zullen de nieuwe voorziening(en) straks goed aansluiten bij wat nodig is en bij wat passend is. Van belang is dat beide gebouwen qua ruimtegebruik flexibel zijn. 

Actief & Gezond Zijn: Sport, Verenigingen en Cultuur

Het aanbod van sport voor doelgroepen zoals ouderen of mensen met een beperking willen wij vergroten. 

Participatie: Doe Mee!

Wij werken als politieke partij vanuit het principe 'voor en door Westvoorne'. Dit betekent dat wij iedereen die mee wil denken en waar dat kan mee wil beslissen, graag betrekken bij ons werk. 

Synergie uit Regionale Samenwerking

Verbinding van onze wensen en doelen met onze regionale partners Brielle, Hellevoetsluis en Nissewaard is belangrijk 

Samen Leven in onze Samenleving

Iedereen is welkom en probeert naar vermogen bij te dragen aan de samenleving. 

Respectvolle Zorg voor Elkaar

Westvoorne heeft en houdt een ruimhartig zorg- en voorzieningenbeleid. Wij willen geen wachtlijsten of drempels en wij staan open voor ideeën en experimenten om de zorg beter aan te laten sluiten bij wat mensen werkelijk nodig hebben. 

Een digitale leefomgeving faciliteert!

In samenwerking met Hellevoetsluis en Brielle onderzoek doen naar het organiseren van snel internet. 

De Gezonde Economie

Bedrijven zijn belangrijk voor onze economie en werkgelegenheid. Een groot deel van onze beroepsbevolking werkt in of nabij onze regio. 

Het Belang van een Groene Leefomgeving

Een groene omgeving heeft een positieve invloed op onze gezondheid. In de nabijheid van een wereldhaven vragen wonen en werken in het groen om goede afspraken en regels. 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.partijvoorneaanzee.nl/