Presentatie Woonbedrijf

Vanavond een mooie bijeenkomst in het Badhotel Rockanje voor een presentatie van en over het woonbedrijf.

Getagged in:

42 nieuwbouwwoningen in Oostvoorne

Donderdag 21 december gaf wethouder Daan van Orselen het startsein voor de eerste paal van de 42 sociale huurwoningen die aan de Patrijzenlaan worden gebouwd

Getagged in:

Business Club Voorne

Mooi om even aanwezig te kunnen zijn bij de Business Club Voorne aan Zee.

Getagged in:

Ondertekening Woonbedrijf en Prestatieafspraken

Maandag 11 december mocht ik namens het gemeentelijk woonbedrijf, net als de overige wooncorporaties op Voorne, de ondertekening van de prestatieafspraken voor woningcorporaties verzorgen.

Getagged in:

Opening voetbalcomplex OVV Oostvoorne

Vandaag mocht ik de openingshandeling verrichten van het compleet nieuwe voetbalcomplex van OVV Oostvoorne. En wat een mooi complex! Volledig toekomstbestendig en duurzaam, wat ook best prettig is met de huidige energiekosten.

Getagged in:

Begroting 2024, algemene beschouwing

Geachte raadsleden, Ik denk dat we een hele goede begroting hebben voorliggen en na vanavond kunnen we daar actief mee aan de slag. Op uw plek vond u bij aanvang van deze begrotingsraad een symbolisch huisje. Dit huisje geeft ons Woonbedrijf aan nieuwe huurders, en ik wilde u daar allen graag ook een exemplaar van geven. Dat wij als kersverse gemee...

Lees Meer
Getagged in:

PVaZ organiseert Politiek Café in Voorne aan Zee op 27 oktober in De Man in Oostvoorne!

Al jaren organiseert PVaZ politieke cafés in de voormalige dorpskernen. Nu we met z’n allen Voorne aan Zee zijn en er genoeg onderwerpen zijn die de aandacht vragen, wordt het tijd voor een Politiek Café in Voorne aan Zee.

Getagged in:

Feestelijke opening VV Rockanje

 Zaterdag 23 september opende onze wethouder Daan van Orselen de vernieuwde voetbalaccommodatie VV Rockanje.

Getagged in:

Eerste paal voor voetbalvereniging OVV

Een 'klein' paaltje heien bij voetbalvereniging OVV door Wim Moree, onder toeziend oog van wethouder Daan van Orselen. 

Getagged in:

Drie Westvoornse raadsleden ontvangen Koninklijke onderscheiding

Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van Westvoorne mocht burgemeester Peter de Jong drie raadsleden melden, dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Getagged in:

Burgemeester De Jong benoemd tot Ereburger van Westvoorne

Tijdens zijn officiële afscheid als burgemeester van Westvoorne, werd Peter de Jong gisteravond benoemd tot Ereburger van Westvoorne.

Getagged in:

Peter Rehwinkel waarnemend burgemeester Voorne aan Zee

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 1 januari 2023 Peter Rehwinkel tot waarnemend burgemeester van de gemeente Voorne aan Zee.

Getagged in:

Maak er gebruik van: Vergoedingen voor inwoners

Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben verschillende vergoedingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Die vergoedingen helpen deze inwoners om mee te kunnen blijven doen aan de samenleving. Omdat de gemeenten vanaf 1 januari 2023 samengaan in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee, worden de regelingen op elkaar afgestemd.

Bedankt stemmers! 3 zetels zijn behaald

Getagged in:

Kies wijzer: een overzicht waar wij voor staan

Alles-in-één overzicht: Bestuurscultuur en Dienstverlening, Bereikbaarheid en Ondernemerschap, Wonen en de speerpunten voor alle kernen en dorpen.

Getagged in:

Alle locaties waar u kunt stemmen op 23 november

In het onderstaande overzicht treft u alle stemlocaties aan. De stemlocaties zijn geopend van 07u30 tot 21u00. 

Getagged in:

Bekijk de oproep van de 3 Burgemeesters

Op woensdag 23 november zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Getagged in:

Windmolens in Brielle een ramp en… niet nodig

Waar in 2014 nog echte noodzaak was om de stap te maken naar duurzame energie en voor Westvoorne, Hellevoetsluis en Brielle windmolens werden voorzien van 120 meter hoog, zijn de ontwikkelingen inmiddels zo ver dat deze windmolens helemaal niet nodig zijn.

Rectificatie standpunten overzicht weekbladen

Onderstaand een nieuw overzicht van alle partijen. Eerst lijst 1 tot en met 5, daaronder lijst 6 tot en met 10

Getagged in:

Geen verdozing op Voorne

Burgemeester en Wethouders van Hellevoetsluis willen grote distributiecentra op Voorne.

Sociaal maatschappelijke woningbouw

We staan hier op het terrein van verzorgingshuis de Swinshoek.

Getagged in:

Help! De reddingsbrigade Hellevoetsluis verzuipt

Stel uzelf voor, begin oktober krijgt u een brief van de gemeente dat u voor het einde van het jaar een ander huis moet zoeken, verhuizen, uw woning moet afbreken en de omgeving schoon moet opleveren.

Het Team in Brielle

Vandaag in Brielle! Mooie gesprekken en fantastisch weer!  

Getagged in:

Ondernemers op Voorne (aan Zee)

Onze ondernemers zorgen voor bruisende kernen, werkgelegenheid, voor de inwoners en toekomstperspectief voor onze leefomgeving.

Getagged in:

Gemeentehuizen en dienstverlening Voorne aan Zee

Een bereikbare dienstverlening in onze kernen, daarvoor is geen nieuw duur gemeentehuis nodig.

Getagged in:

Kansenkaart van tafel!

In een bijna 4 uur durende raadsvergadering over stikstof, heeft de gemeente Westvoorne afstand genomen van het Masterplan Voorne aan Zee en de bijbehorende kansenkaart.

Extra raad: Motie masterplan

Vanmiddag om 16u00 is er een extra raad inzake het masterplan Voorne aan Zee. Partij Voorne aan Zee heeft een motie opgesteld, die vanavond besproken wordt door de raad en College. 

Getagged in:

Onze buitenruimte op orde

Een opgeruimde en nette buitenruimte zorgt voor een prettige en veilige omgeving.

Getagged in:

Vuil spel voor groene energie in Tinte

Wie had dat gedacht, het zonnepark in Tinte als inzet om inwoners te laten investeren in grootschalige windmolenprojecten en zonneweides op Voorne?

Getagged in:

Drukte op de weg en veiligheid in het verkeer

Een belangrijk thema voor Partij Voorne aan Zee is veiligheid in het verkeer.

Getagged in:

Citta Romana: een prachtige woonomgeving

Citta Romana, een prachtige omgeving! Bij Partij Voorne aan Zee zijn we van mening dat we er meer beleving kunnen uithalen.

Getagged in:

Extra raad op 7 november 16u00: Stikstof dossier

 Als vervolg op de commissie behandeling van maandag 31 oktober jongstleden, betreffende de Stikstofbrief van het college, is er op verzoek van Partij Voorne aan Zee, aanstaande maandag 7 november om 16u00 een extra raadsvergadering gepland.

Landschapsvisie Voorne aan Zee

Bij het opstellen van een gemeentelijke visie gaat het om een veelheid van vragen, antwoorden en gegevens, zowel op maatschappelijk als op landschappelijk gebied. Alleen wanneer deze in samenhang met elkaar gesteld, gegeven en verwerkt worden, kan een goed onderbouwde toekomstvisie opgesteld worden, op basis waarvan richting gegeven kan worden aan toekomstige ontwikkelingen.

Getagged in:

Even voorstellen: team Partij Voorne aan Zee

Team Partij Voorne aan Zee

Getagged in:

Paardensport en ruiterroutes op Voorne

Ons gebied is een echte paardengemeente. En dat willen we graag zo houden.

Getagged in:

Even voorstellen: Nolay van Dijk

Nummer 10 op lijst 7

Getagged in:

Standpunten Partij Voorne aan Zee

Partij Voorne aan Zee is: 

Getagged in:

Speerpunten: Bestuurscultuur en Dienstverlening

Partij Voorne aan Zee heeft de volgende speerpunten voor de besturing en de dienstverlening: De gemeente is er voor de inwoner.

Getagged in:

Speerpunten: Ondernemers en bereikbaarheid

Geef ondernemers de ruimte en laten we Voorne aan Zee bereikbaar houden

Getagged in:

Kern en dorpenbeleid, speerpunten per dorp

"Elk dorp heeft zijn eigen identiteit en is een eenheid in verscheidenheid"

Getagged in:

Speerpunten over wonen

 Passende en betaalbare woningen

Onze speerpunten over wonen:

Getagged in:

Veilig opgroeien voor elk kind in Voorne aan Zee

We moeten voorkomen dat kinderen in de Jeugdzorg terecht komen door adviezen en informatie over opvoeden laagdrempelig en dichtbij gezinnen te organiseren.

Een 'kansenkaart' voor de natuur van Voorne aan Zee of een ramp voor alle inwoners?

Denkt u erover na om een nieuwe hobby uit te gaan oefenen, paardrijden, kitesurfen of mountainbiken? Of wilt u gezellig met familie naar het strand? Als het aan de Milieufederatie Zuid-Holland ligt is dat binnenkort verleden tijd.

Passend onderwijs op Voorne aan Zee

Het doel van passend onderwijs is om leerlingen de kans te geven hun talent aan te spreken in een veilige en kansrijke omgeving. Dit betekent voor scholen dat zij vanuit hun zorgplicht hulp en zorg bieden, zodanig dat elke leerling zich gezien en gewaardeerd voelt.

Karakteristieke gebouwen behouden als woning

Film over het behouden en hergebruiken van karakteristieke panden als nieuwe woning(en) op Voorne aan Zee.

Getagged in:

Burgemeesters geven startsein voor verkiezingscampagne

Dinsdag 25 oktober hebben burgemeester Gregor Rensen (Brielle), Milène Junius (Hellevoetsluis) en Henk de Graad (locoburgemeester Westvoorne) het startsein gegeven voor de verkiezingscampagne.

Getagged in:

Even voorstellen: Ria van Adrichem

Nummer 18 op lijst 7

Getagged in:

Over burgerparticipatie en Drenkeling in Rockanje

Tijdens de raadsvergadering van 19 oktober jl. heeft het college instemming gevraagd voor de exploitatieovereenkomst en ontvangen. De betrokkenen stellen forse schadeclaims in het vooruitzicht en de woningbouw kan tot stilstand komen.

Kwetsbare groepen raken op achterstand

Getagged in:

Onze prachtige en waardevolle cultuur

Film over onze cultuur van Voorne aan Zee

Even voorstellen: Els Priester-Tinkhof

Nummer 3 op lijst 7

Getagged in:

Even voorstellen: Tess Priester

Nummer 12 op lijst 7

Getagged in:

Even voorstellen: Rens van der Blom

Nummer 43 op lijst 7

Getagged in:

Even voorstellen: Maurice Razenberg

Nummer 14 op lijst 7

Getagged in:

Even voorstellen: Martien Noordermeer

Nummer 32 op lijst 7

Getagged in:

Even voorstellen: Lynn Priester

Nummer 15 op lijst 7

Getagged in:

Even voorstellen: Henk Pijnnaken

Nummer 34 op lijst 7

Getagged in:

Even voorstellen: Demi Geerts

Nummer 13 op lijst 7

Getagged in:

Hoe belangrijk is gezondheid?

Wie gezond is, wie goed in z'n vel zit, kan voluit meedoen in de samenleving. Maar door grote,
groeiende gezondheidsverschillen, raken met name kwetsbare doelgroepen op achterstand.

Getagged in:

Even voorstellen: Marin Diepstraten

Nummer 11 op lijst 7

Getagged in:

Even voorstellen: Cees Hokke

Nummer 29 op lijst 7

Getagged in:

Even voorstellen: Piet Slingerland

Nummer 9 op lijst 7

Getagged in:

Even voorstellen: Inge Heere

Nummer 7 op lijst 7

Getagged in:

Even voorstellen: Jeroen Noordermeer

Nummer 6 op lijst 7

Getagged in:

Even voorstellen: José Wille

Nummer 5 op lijst 7 

Getagged in:

Even voorstellen: Rob Soetens

Nummer 4 op lijst 7

Getagged in:

Even voorstellen: Alice Vermeer

Nummer 1 op lijst 7

Getagged in:

Even voorstellen: Daan van Orselen

Nummer 2 op de kieslijst

Getagged in:

Visie op Zorg en Welzijn

Presentatie visie op Zorg en Welzijn

Getagged in:

Presentatie Visie op de jeugdzorg

Visie op de jeugdzorg

Getagged in:

Veiligheid op straat in Voorne aan Zee

Een veilige leefomgeving heeft continu aandacht nodig. De beleving van (on-) veiligheid kent veel aspecten. Criminaliteit, ondermijning, verkeersveiligheid, asociaal gedrag en overlast in vele vormen. Een veilige leefomgeving is belangrijk, ook in Voorne aan Zee. 

Getagged in:

Veel jongeren op de kieslijst van Partij Voorne aan Zee!

In gesprek met: Nolay van Dijk, volgt een opleiding en reviseert scheepsmotoren, Tess Priester, jurist, Marin Diepstraten, kite-surfleraar en Maurice Razenberg , in dienst bij de politie, lieten zich interviewen over hun drijfveren.

Veiligheid op straat in Voorne aan Zee

Een veilige leefomgeving heeft continu aandacht nodig. De beleving van (on-)veiligheid kent veel aspecten. Criminaliteit, ondermijning, verkeersveiligheid, asociaal gedrag en overlast in vele vormen. Een veilige leefomgeving is belangrijk, ook in Voorne aan Zee.

Getagged in:

Farm Frites verhoogt de productie met 40%

Farm Frites heeft een aanvraag tot uitbreiding van de productiecapaciteit ingediend om van 25 ton op te schalen naar 35 ton gereed product per uur.

Getagged in:

Partij Voorne aan Zee, de beste keuze

Veel inwoners van Voorne aan Zee zijn teleurgesteld in de landelijke en lokale politiek en twijfelen eraan of het uitbrengen van hun stem op 23 november zin heeft.

Getagged in:

Verkiezingsprogramma 2023 - 2026

Het verkiezingsprogramma voor de periode 2023 tot en met 2026.

Aanpak NOM woningen Oostvoorne van start

In de wijk Goudhoek in Oostvoorne gaat Woonbedrijf Westvoorne aan de slag met het verduurzamen van 55 huurwoningen.

Getagged in:

Brielle en Westvoorne maken zich zorgen over de begroting Hellevoetsluis

In de raadscommissies van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne zijn deze week enkele besluiten voorgelegd door de colleges. Het gaat dan bijvoorbeeld om de voorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning, regelingen voor de minima en ondersteuning voor de jeugd.

Westvoorne huldigt twee jonge ruiters

Elin Buijs en Noël Albers zijn op 28 september 2022 in de raadszaal van het gemeentehuis in Rockanje gehuldigd door wethouder van sport, Jorriena de Jongh.

Duo-lijsttrekkerschap bij Partij Voorne aan Zee

Op dinsdag 20 september hebben de leden van Partij Voorne aan Zee: Alice Vermeer en Daan van Orselen unaniem voorgedragen als lijsttrekkers voor de komende verkiezingen op woensdag 23 november 2022.

Westvoorne viert Dag van de Ouderen 2022

Op zaterdag 1 oktober vieren we voor de 24e keer in Westvoorne de Dag van de Ouderen. In Cultureel Centrum De Man, Burgemeester Letteweg 30 in Oostvoorne, organiseert de gemeente Westvoorne vanaf 14.00 uur een feestelijk programma.

Aanpak verkeersveiligheid Oostvoorne van start!

Op woensdag 21 september heeft de raad ingestemd met een pakket van maatregelen die wethouder de Graad heeft uitgewerkt op verzoek van Partij Voorne aan Zee.

Getagged in:

Begroting Voorne aan Zee aan de financiële afgrond?

In de fusiecommissie van maandag 12 september zijn onderwerpen besproken die rechtstreeks invloed hebben op het huishoudboekje van de gemeente als de inwoners.

Verkeersveiligheid, een onderwerp voor de Dorpsraad Oostvoorne, ideeën zijn hard nodig!

Het ongeval aan de Heveringseweg op 18 augustus jl., was voor Partij Voorne aan Zee aanleiding om de verkeersveiligheid nogmaals onder de aandacht te brengen bij het College van Westvoorne.

Getagged in:

Lampionoptocht Rockanje


Een foto verslag van de lampionoptocht in Rockanje. 

Lampionoptocht Oostvoorne 100 jaar

Een foto verslag van het 100 jarige verjaardagsfeestje in Oostvoorne. En wat een feest is het geworden, super leuk !

100 jaar Lampionoptocht, de filmpjes (met geluid)

Het verjaardagsfeestje in Oostvoorne, wat een feest!

Op bezoek bij Damen Shipyards in Stellendam

Alice Vermeer en Daan van Orselen op bezoek bij Damen Shipyards.

Getagged in:

Steun voor het behoud van kunstenaarsatelier Duinzoom 8

Het atelier van beeldhouwer Ben Hazelbag, die op 15 februari overleed, is er nog. Tijdens de Kunstroute, eind juni, was er een drukbezochte in memoriam-tentoonstelling van zijn werk.

Getagged in:

Olie en scherpe stukken na ongeval

Naar aanleiding van het eenzijdig ongeluk, gisteravond op de Heveringseweg, zijn onderdelen van een auto op de weg en in de berm terecht gekomen. Vandaag blijkt dat er nog veel (scherpe) rommel in de berm ligt maar vooral dat er nog olie en oliesporen op zowel op het wegdek, in de berm grenzend aan het wegdek en in de berm in het algemeen aanwezig is.

Getagged in:

Vragen over verkeersveiligheid

Vanaf 2020 zijn er meerdere moties ingediend en aangenomen ten aanzien van de verkeersveiligheid en zijn er diverse toezeggingen gedaan.
Naar aanleiding van het meest recente incident aan de Heveringseweg, maar ook meerdere ongelukken waar kwetsbare verkeersdeelnemers letterlijk worden geraakt door autoverkeer binnen de kernen maar ook in het buitengebied, de volgende vragen:

Onze scholen zijn weer begonnen!

Wist je dat direct na de zomervakantie het risico op een ernstig ongeluk bij fietsende scholieren van 12 jaar twee keer zo groot is als in de rest van het jaar? Let daarom extra op je snelheid !

De inwoners zijn de politieke laksheid zat en willen geen menselijke bumper worden.

Herstel aan de Heveringseweg

Op donderdagavond rond 21:00 heeft er een eenzijdig ongeluk plaatsgevonden, waarbij een auto met extreem hoge snelheid tegen een boom is gereden. Het motorblok kwam meters verderop in de berm terecht.

Getagged in:

Wat een mooie kunstroute (alweer)

Wat een heerlijke gastvrijheid en inspiratie bieden onze inwoners, de kunstenaars en iedereen die betrokken is bij de kunstwerkroute.

Kunstroute: Duinzoom 8 te Rockanje

Wat een mooi verhaal valt er te beleven aan de Duinzoom 8 in Rockanje!

Activiteiten ter afsluiting 800-jarig jubileum Rockanje

Twee jaar geleden bestond Rockanje 800 jaar, aanstaande woensdag 29 juni, 802 jaar. Door corona zijn sommige activiteiten steeds uitgesteld, maar nu komen de laatste activiteiten in het kader van het jubileum van Rockanje eraan.

Gemeentewapen Voorne aan Zee

In de fusiecommissie van 13 juni heeft de Hoge Raad van Adel 2 concepten gepresenteerd. Deze concepten worden voorgelegd aan de historische verenigingen om mee te denken. 

Veiligheidsdag zaterdag 18 juni Oostvoorne

Kom naar de Veiligheidsdag Westvoorne op 18 juni! De gemeente Westvoorne organiseert samen met de brandweer, politie, reddingsbrigade, ambulance en de boa's de Veiligheidsdag Westvoorne bij de Veiligheidspost op De Pinnepot in Oostvoorne (Langeweg 32). Iedereen is van harte welkom om tussen 10.00 en 14.00 uur een kijkje te nemen.Voor jong en oudEr ...

Lees Meer
Getagged in:

Politiek Café Hellevoetsluis

U komt toch ook ? Zaterdag 25 juni in het Brandweermuseum te Hellevoetsluis, Industrieweg 8

Gebiedsagenda stikstof Duinen Eilanden & Delta

Veel natuur in Nederland is gevoelig voor stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Zo ook de beschermde Natura2000-gebieden in de Duinen-eilanden en Delta, waar de stikstofdepositie al decennialang te hoog is.

Getagged in:

Agenda

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.