Kies wijzer: een overzicht waar wij voor staan

Alles-in-één overzicht: Bestuurscultuur en Dienstverlening, Bereikbaarheid en Ondernemerschap, Wonen en de speerpunten voor alle kernen en dorpen.

Getagged in:

Rectificatie standpunten overzicht weekbladen

Onderstaand een nieuw overzicht van alle partijen. Eerst lijst 1 tot en met 5, daaronder lijst 6 tot en met 10

Getagged in:

Landschapsvisie Voorne aan Zee

Bij het opstellen van een gemeentelijke visie gaat het om een veelheid van vragen, antwoorden en gegevens, zowel op maatschappelijk als op landschappelijk gebied. Alleen wanneer deze in samenhang met elkaar gesteld, gegeven en verwerkt worden, kan een goed onderbouwde toekomstvisie opgesteld worden, op basis waarvan richting gegeven kan worden aan toekomstige ontwikkelingen.

Getagged in:

Standpunten Partij Voorne aan Zee

Partij Voorne aan Zee is: 

Getagged in:

Speerpunten: Bestuurscultuur en Dienstverlening

Partij Voorne aan Zee heeft de volgende speerpunten voor de besturing en de dienstverlening: De gemeente is er voor de inwoner.

Getagged in:

Speerpunten: Ondernemers en bereikbaarheid

Geef ondernemers de ruimte en laten we Voorne aan Zee bereikbaar houden

Getagged in:

Kern en dorpenbeleid, speerpunten per dorp

"Elk dorp heeft zijn eigen identiteit en is een eenheid in verscheidenheid"

Getagged in:

Speerpunten over wonen

 Passende en betaalbare woningen

Onze speerpunten over wonen:

Getagged in:

Passend onderwijs op Voorne aan Zee

Het doel van passend onderwijs is om leerlingen de kans te geven hun talent aan te spreken in een veilige en kansrijke omgeving. Dit betekent voor scholen dat zij vanuit hun zorgplicht hulp en zorg bieden, zodanig dat elke leerling zich gezien en gewaardeerd voelt.

Visie op Zorg en Welzijn

Presentatie visie op Zorg en Welzijn

Getagged in:

Presentatie Visie op de jeugdzorg

Visie op de jeugdzorg

Getagged in:

Veiligheid op straat in Voorne aan Zee

Een veilige leefomgeving heeft continu aandacht nodig. De beleving van (on-)veiligheid kent veel aspecten. Criminaliteit, ondermijning, verkeersveiligheid, asociaal gedrag en overlast in vele vormen. Een veilige leefomgeving is belangrijk, ook in Voorne aan Zee.

Getagged in:

Agenda

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.