Een Brede school of Integraal Kind Centrum

Het verschil tussen een brede school en een IKC, is dat bij een IKC de basisschool en kinderopvang meestal onder één bestuur vallen. Terwijl bij een brede school de basisschool en kinderopvang vaak onder verschillende besturen vallen. 

Participatie: Doe Mee!

Wij werken als politieke partij vanuit het principe 'voor en door Westvoorne'. Dit betekent dat wij iedereen die mee wil denken en waar dat kan mee wil beslissen, graag betrekken bij ons werk. 

Provincie: fietsende kinderen kunnen zelf drukke weg oversteken

Het voetgangers- en fietspad naast de voorgestelde rotonde krijgt nauwelijks aandacht van de Provincie. Met voorbij denderend vrachtverkeer wordt veilig oversteken een uitdaging. 

Participatietraject in de week van de pleegzorg

Alice Vermeer nodigt u uit om mee te doen met het participatietraject Samen Doen, in de week van de pleegzorg 

Betere Voorzieningen in onze Brede Scholen

Ook in Oostvoorne willen we dit de komende periode gaan doen voor de schoolgebouwen. Dit gaat vanzelfsprekend in goed overleg met de scholen. Zodoende zullen de nieuwe voorziening(en) straks goed aansluiten bij wat nodig is en bij wat passend is. Van belang is dat beide gebouwen qua ruimtegebruik flexibel zijn. 

Actief & Gezond Zijn: Sport, Verenigingen en Cultuur

Het aanbod van sport voor doelgroepen zoals ouderen of mensen met een beperking willen wij vergroten. 

Maak er gebruik van: Vergoedingen voor inwoners

Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben verschillende vergoedingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Die vergoedingen helpen deze inwoners om mee te kunnen blijven doen aan de samenleving. Omdat de gemeenten vanaf 1 januari 2023 samengaan in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee, worden de regelingen op elkaar afgestemd. 

Begroting 2024, algemene beschouwing

Geachte raadsleden,
Ik denk dat we een hele goede begroting hebben voorliggen en na vanavond kunnen we daar actief mee aan de slag.

Over burgerparticipatie en Drenkeling in Rockanje

Tijdens de raadsvergadering van 19 oktober jl. heeft het college instemming gevraagd voor de exploitatieovereenkomst en ontvangen. De betrokkenen stellen forse schadeclaims in het vooruitzicht en de woningbouw kan tot stilstand komen. 

Een digitale leefomgeving faciliteert!

In samenwerking met Hellevoetsluis en Brielle onderzoek doen naar het organiseren van snel internet. 

Respectvolle Zorg voor Elkaar

Westvoorne heeft en houdt een ruimhartig zorg- en voorzieningenbeleid. Wij willen geen wachtlijsten of drempels en wij staan open voor ideeën en experimenten om de zorg beter aan te laten sluiten bij wat mensen werkelijk nodig hebben. 

Samen Leven in onze Samenleving

Iedereen is welkom en probeert naar vermogen bij te dragen aan de samenleving. 

Verordening burgerinitiatief en jongereninitiatief

In de gemeenteraad van 28 april 2021 is de verordening burgerinitiatief bijgewerkt en opnieuw vastgesteld. De voorgaande verordening burgerinitiatief dateerde uit 2004. 

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.partijvoorneaanzee.nl/