Onze standpunten

Onderstaand 10 standpunten zoals wij deze verfilmd hebben voor de verkiezingscampagne van november 2022.

Buitenruimte

1. Onze buitenruimte op orde

Geen verpaupering van de woonwijken maar een opgeruimde en nette buitenruimte zorgt voor een prettige en veilige omgeving. Dat gaan we niet doen met een kosteneffici├źnt contract, maar met eigen betrokken mensen met hart voor de omgeving.

Verdozing

2. Geen verdozing op Voorne

Burgemeester en Wethouders van Hellevoetsluis willen grote distributiecentra op Voorne.

Niet als het aan Partij Voorne aan Zee ligt. Door de extra verkeersoverlast, forse investeringen en weinig werkgelegenheid wordt het te druk en te onveilig.

Wij maken ons druk voor het bouwen van woningen.

Sociale woningen

3. Sociale woningbouw

We staan hier op het terrein van verzorgingshuis de Swinshoek in Rockanje.

Voor maatschappelijke woningbouw zou dit een fantastische plek zijn. Voor zowel jong als oud.

Ondernemen op Voorne

4. Ondernemen op Voorne

Onze ondernemers zorgen voor bruisende kernen, werkgelegenheid, voor de inwoners en toekomstperspectief voor onze leefomgeving.

Voor Partij Voorne aan Zee is het van essentieel belang dat de ondernemers ondersteund worden door de gemeente om de werkgelegenheid en ontwikkeling van kleine bedrijfsterreinen te behouden. 

Dienstverlening op Voorne

5. Dienstverlening

Een bereikbare dienstverlening in onze kernen, daarvoor is geen nieuw duur gemeentehuis nodig.

Geen duur nieuw gemeentehuis maar laagdrempelige bereikbaarheid van onze gemeente en dienstverlening, in de kernen Brielle en Rockanje.

Verkeersveiligheid

6. Veiligheid in het verkeer

Een belangrijk thema voor Partij Voorne aan Zee is veiligheid in het verkeer.

Op veel Voornse wegen is het te druk en wordt er te hard gereden. Niet alleen hier op de N57, maar ook op alle wegen in de dorpskernen en het buitengebied. Structurele maatregelen zijn nodig.

Nabuurschap

7. Wonen en zorg voor elkaar

Citta Romana, een prachtige omgeving! Bij Partij Voorne aan Zee zijn we van mening dat we er meer beleving kunnen uithalen.

Het is een perfecte locatie waar ouderen beschermd en zelfstandig kunnen wonen met zorg op maat vanuit nabuurschap en zorg voor elkaar.

Paarden en ruiterroutes

8. Paardensport en ruiterroutes

Ons gebied is een echte paardengemeente. En dat willen we graag zo houden.

Dat betekent voor Partij Voorne aan Zee dat wij de paardensport van harte ondersteunen, ook voor de ruiterroutes op Voorne-Putten en bijvoorbeeld aansluiting op het strand naar Voornes Duin.

Karakteristiek wonen

9. Karakteristieke gebouwen

Een bestaand en overbodig gebouw een tweede leven geven, zo wordt het politiebureau in Brielle verbouwd voor appartementen voor jongeren. En blijven prachtige en karakteristieke panden behouden. Dat zou Partij Voorne aan Zee vaker willen zien.

Het afbreken van sociale woningen voor jongeren of ouderen ten gunste van dure villa's is voor Partij Voorne aan Zee ondenkbaar.

Geschiedenis en cultuur

10. Geschiedenis en cultuur

Onze prachtige cultuur en daar zijn we bij Partij Voorne aan Zee zuinig op. En willen we behouden voor de toekomstige generaties.

Onze geschiedenis is waardevol voor de omgeving, dagtoeristen en als kenniscentrum, bijvoorbeeld een molenaarsopleiding, hier bij de molen van Oostvoorne.