Windmolens in Voornes Duin

voornsduin-jans

Op 27 oktober 2021 hebben alle partijen, behalve Partij Westvoorne / Partij Voorne aan Zee, ingestemd met de RES 1.0. Daarnaast is, met uitzondering van Partij Voorne aan Zee, de gemeenteraad van mening dat de wethouder moet onderzoeken op welke wijze de plaatsing van windmolens in Voornes Duin mogelijk is. Detail: de exploitant voor de windmolens is reeds bekend.

En dat is best wel gek als je bedenkt dat de gehele raad, met uitzondering van D66, op 23 september 2020 een motie tegen plaatsing van windmolens in Voornes Duin van Partij Westvoorne steunt. Wat is er tussentijds verandert?

Vanaf 2019 zijn er talloze discussies geweest over democratie, de manier waarop inwonersen ondernemers meedenken en meedoen, de impact op het leefklimaat, de gevolgen voor gezondheid van mens en dier en niet in de laatste plaats de mogelijke financiële risico's voor de gemeente. Het resultaat van deze discussies heeft de wethouder niet bewogen om de RES 1.0 bij te stellen.

In de raadsvergadering van 27 oktober 2021 heeft Partij Voorne aan Zee getracht te voorkomen dat er rondom de dorpen en kleine industriegebieden zonnevelden worden geplaatst, evenals de mogelijkheid om windmolens te plaatsen naast glastuinbedrijven en tussen de glastuingebieden in Brielle, Tinte, Oostvoorne en Rockanje. De D66 wethouder ontkent eenvoudig dat deze mogelijkheden bestaan. De voltallige gemeenteraad volgt de onderbouwing van de wethouder en steunt het voorstel van Partij Voorne aan Zee niet.

Een argument van de D66 wethouder is onder andere dat de gemeenteraad nog invloed kan uitoefenen of windmolens en zonneweides daadwerkelijk geplaatst worden. En dat is wat Partij Voorne aan Zee betreft een te mooie voorstelling van de werkelijkheid. Zodra de gemeenteraad heeft ingestemd heeft met het besluit, volgt er uitwerking naar gemeentelijk en provinciaal beleid waar inwoners en ondernemers, (denk aan zon- en windenergie exploitanten) aanspraak op kunnen maken.

Dat de gemeenteraad dan niet meer in staat is om bij te sturen, is volgens Partij Voorne aan Zee de echte werkelijkheid, denk aan de windmolen discussie in Spijkenisse en de plaatsing van windmolens in Natura2000 gebieden in en rondom Westvoorne.

Zo is dat ook het geval met een besluit van de gemeenteraad om de geraamde kosten van € 373.542 goed te keuren waarmee, onder andere, de uitwerking van de windmolens in Voornes Duin worden gefinancierd. Daarmee zet de D66 wethouder een volgende stap om windmolens te plaatsen in een Natura2000 gebied. Behalve een Natura2000 gebied is het ook een exclusief recreatiegebied waar ondernemers hun best doen om met natuurbeleving en hun gastvrijheid de bezoekers te trakteren op een mooie beleving.

Het amendement van de VVD op de RES 1.0, ingebracht namens de coalitiepartijen, stelt dat zonnevelden alleen zijn toegestaan bij dubbelgebruik van grond en water. Partij Voorne aan Zee had graag gezien dat deze mogelijkheid beperkt zou worden tot het buitengebied.

Het voorstel van Partij Voorne aan Zee om de parkeerplaatsen in Natura2000 gebied of bijvoorbeeld de parkeerplaatsen in de dorpen uit te sluiten van dubbelgebruik kon voor de coalitie niet worden meegenomen of aangepast in het amendement. Daarmee schept het amendement de mogelijkheid om gebieden zoals de parkeerplaatsen in de dorpskernen en in het Natura2000 gebied te overkappen met zonnevelden. Partij Voorne aan Zee heeft daarom als enige partij niet ingestemd met het amendement.

De windmolens in Voornes Duin of het Oostvoornse meer is wat Partij Voorne aan Zee betreft geen aanwinst voor de omgeving, het leefklimaat van rust, natuur maar ook bijzonder recreatiegebied. Dat de windmolens in Voornes Duin er komen, daar lijkt geen twijfel meer over te bestaan nu de wethouder diverse moties van de gemeenteraad niet uitvoert en de gemeenteraad er niet voor kiest om te luisteren naar de input van haar eigen inwoners en ondernemers. 
Inschrijven voor onze nieuwsbrief