Windmolens en zonnevelden rondom de glastuinbouw

RES-1.0-Regio-Rotterdam-Den-Haag-94

Vanuit de RES is de ambitie en strategie om zeer stevig in te zetten op het benutten van waterbassins in de glastuinbouw voor zonnepanelen en aanvullende windmolens.

Waar de glastuinbouw veel kansen en mogelijkheden heeft ten aanzien van zonnepanelen op waterbassins en het gebruik van warmte uit geothermie, heeft de RES vastgesteld dat het industriële karakter van de glastuinbouw mogelijkheden geeft om losse windmolens tot 45 meter hoog te ontwikkelen. Grotere (hogere) windmolens kunnen in lijnopstelling gekoppeld worden die door het kassengebied heengaat.

De gemeente Westland heeft opgemerkt geen ruimte en mogelijkheden te zien voor windmolens.


De RES is een voorbeeld hoe men verblind en verstrikt raakt in ambities en daardoor geen oog meer heeft voor de gevolgen voor onze inwoners, het landschap en het welzijn van dieren.

Partij Westvoorne is van mening dat het proces niet juist is uitgevoerd, participatie op basis van verkeerde informatie (zeer beperkt) heeft plaatsgevonden, inspraak van betrokken ruim onvoldoende is en het uiteindelijke resultaat te ingrijpend is voor mens, dier en landschap.

Partij Westvoorne stemt niet in met de voorliggende RES.Diverse berichten

De raad heeft op 28 april 2021 het college opdracht gegeven om de accommodatie van Voetbal Vereniging Rockanje over te dragen aan de vereniging en heeft een maximaal krediet ter beschikking gesteld va...
Overwegende dat de doorstroming van middeninkomens naar een geliberaliseerde huurwoning vrijwel onmogelijk is omdat er nauwelijks aanbod bestaat binnen Westvoorne;...
Partij Westvoorne stelt vast dat de uitgangspunten achterhaald zijn, de doelstellingen drijfzand als basis hebben, de inwoners niet betrokken zijn en er geen sprake is van visie en ambitie om de duurz...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Agenda

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.