Volop Recreatiemogelijkheden

vp-fb-1-4-ontwikkelingen

Westvoorne is een mooi gebied waar volop mogelijkheden zijn om te wandelen, te fietsen, paard te rijden, te zwemmen of andere buitenactiviteiten te beoefenen. Dit willen wij faciliteren met aantrekkelijke verbindingen, leuke plekken en goede restaurants om even op adem te komen.

De balans tussen nieuwe recreatieve ontwikkelingen en het behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden van ons landschap is richtinggevend.

 Nieuwe wandel-, fiets- en paardenpaden willen wij mogelijk maken om zo bestaande voorzieningen te verbinden en de prachtige natuur om ons heen te kunnen beleven.

Ook een gevarieerd en kwalitatief goed aanbod van overnachtingsmogelijkheden hoort bij de recreatieve aantrekkelijkheid van ons gebied en vergroot ook de mogelijkheid voor zakelijk toerisme.

Westvoorne neemt deel aan het zogeheten kustpact. Dit is een landelijk initiatief om bebouwing op het strand en in de duinen te beperken. Hiermee hebben ook wij er bewust voor gekozen om op onze stranden en in duinen geen nieuwe bebouwing toe te staan. Met de in Westvoorne bestaande strandpaviljoenhouders en huidige faciliteiten zijn wij overigens heel blij. Zij moeten ook zeker kunnen blijven ondernemen in de strandzone. Dat houdt de stranden levendig. Geheel nieuwe vestigingen zullen wij echter niet mogelijk maken.

Levendigheid is belangrijk voor inwoners en recreanten. Ook voor de stranden van Westvoorne geldt dat hier door activiteiten en evenementen die gewenste levendige sfeer ontstaat. Het strand in Rockanje blijft wat ons betreft een rustig en veilig familiestrand waar ruimte voor passende activiteiten en niet al te grote evenementen moet zijn. Bij nieuwe recreatieve ontwikkelingen zullen natuur, rust, ruimte en kleinschaligheid leidende principes zijn, waarbij evenementen en activiteiten echter wel degelijk ook een belangrijke plaats moeten hebben.
Diverse berichten

In samenwerking met de wijkverpleegkundigen de mogelijkheid te onderzoeken van een wekelijks inloop spreekuur in de woonzorgcentra de Leemgaarde en Stuifakkers speciaal voor mensen met hulpvragen...
Constaterende dat: - de korenmolen zeer beperkte mogelijkheden heeft voor ontvangst van bezoekers; - er geen watervoorziening en verwarmingsmogelijkheden beschikbaar zijn; - rioolaansluiting en toilet...
Alice Vermeer en Daan van Orselen op bezoek bij Damen Shipyards.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Agenda

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.