Verslag raadsvergadering 20 januari 2021

Stock_289210835

Verslag van de digitale openbare raadsvergadering van woensdag 20 januari 2021 om 20.00 uur.

Agendapunten:

Uitbreiding basisschool de Zeewinde

Intentieovereenkomst Drenkeling fase 2

Realisatie speelruimte Oostvoorne in samenwerking met het Zuid-Hollands Landschap

Startnotitie 'Gezond blijvende begroting'

Motie voortgangsrapportage
Diverse berichten

In de commissievergadering van maandag 12 april is gesproken over het initiatief van de Aldi om zich in Oostvoorne te kunnen vestigen. De Aldi heeft samen met de gemeente een winkel aan de Ruy met een...
We kunnen vaststellen dat het college van Westvoorne geen ondernemerscollege is en tegelijkertijd de noodzaak aan woonruimte voor onze inwoners onvoldoende voorop stelt....
Als mogelijke invulling van de "stadsranden" zijn zonnevelden ingetekend waardoor de stadsrand ruimtelijk sterker wordt (?). De schaal van de stad of dorp heeft invloed op hoe groot een "stadsrandontw...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Agenda

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.