Renovatie huurwoningen kostbare zaak

Stock_344304125

In de commissie van 7 februari 2022 heeft de wethouder verzocht om een extra krediet te verstrekken van € 764.246,00 voor de renovatie van 55 huurwoningen.

De raad heeft in juni 2021 al € 3.165.404,00 beschikbaar gesteld waarmee de totale renovatiekosten € 3.929.650,00 bedragen.

Of hiermee de definitieve kosten worden gedekt is nog onduidelijk. In de commissie is vastgesteld dat er nog geen instemming is van Brielle en Hellevoetsluis en er geen inzage is in onvoorziene kosten, bijvoorbeeld voor het verwijderen van eventuele asbestmaterialen.

Partij Voorne aan Zee heeft verzocht inzage te verlenen in wat deze extra investering betekent voor de begroting van Westvoorne. Vanuit provinciaal toezicht is namelijk aangegeven dat het voorstel leidt tot een structureel tekort op de begroting.

De gemeente verwacht dat de woningen, gebouwd vanaf 1963, door de renovatie aan de buitenzijde, minimaal weer 40 jaar mee kunnen. Zodra de woningen in de wijk aardgasvrij worden, bijvoorbeeld door het leveren van aardwarmte is er mogelijk sprake van een renovatie aan de binnenzijde van de woning. De financiële gevolgen hiervan zijn niet meegenomen in het voorstel.

Het verzoek voor het extra krediet zal, naar verwachting, op 23 februari 2022 in de raad worden besproken.


Diverse berichten

Hoe mooi is de natuur om van te houden en te behouden.
In de raadsvergadering van 2 juni 2021 is door wethouder de Graad het parkeerbeleidsplan 2021-2024, ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad constateert dat het plan op meerdere punten ...
verzoekt het college zo spoedig mogelijk een plan van aanpak ten behoeve van een toekomstbestendige organisatiestructuur van het WoonBedrijf ter bespreking aan de raad voor te leggen...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Agenda

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.