Presentatie Verkeersveiligheid i.m.c. scholen / IKC

Stock_238128297

In de commissie Beeldvorming is op 2 september zijn de resultaten van een verkeersveiligheid onderzoek gepresenteerd met betrekking tot het verkeer in en om Oostvoorne.

 De presentatie geeft inzichten in de huidige verkeersstromen en ontwikkelingen. In de commissie zijn aanvullende vragen gesteld en daarom is het aan te bevelen om de bespreking na te luisteren.


Vergadering Commissie Beeldvorming 02-09-2021 Gemeente Westvoorne (raadsinformatie.nl)  (of:  https://westvoorne.raadsinformatie.nl/vergadering/821655/Commissie%20Beeldvorming%2002-09-2021 )

Diverse berichten

Constaterende dat: - er geen centraal georganiseerde vertegenwoordiging bestaat van musea, cultuur en erfgoedorganisaties binnen Westvoorne; - er in 2009 tot en met 2012 het programma "Voorne in alle ...
Vanuit de stedenbouwkundige visie Landgoed Drenkeling - "groene/landschappelijke inpassing - met als belangrijkste onderdeel het realiseren van een blauwgroene verbinding tussen De Waal en de duinen -...
Wij kiezen voor extra verkeersveiligheid rond scholen, winkels en ouderenvoorzieningen en op de routes van en naar deze voorzieningen. Wij zullen ons blijvend inzetten voor goede, veilige, filevrije v...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Agenda

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.