Presentatie Jeugdhulp Rijnmond

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)


• Uitvoeringsorganisatie
• ActualiteitenDiverse berichten

In samenwerking met de wijkverpleegkundigen de mogelijkheid te onderzoeken van een wekelijks inloop spreekuur in de woonzorgcentra de Leemgaarde en Stuifakkers speciaal voor mensen met hulpvragen...
In oktober is aan de wethouder verzocht in gesprek te treden met de gemeente Rotterdam voor het behouden van de verbinding Maasvlakte - Hoek van Holland. De wethouder achtte het niet opportuun om...
- Schoolmaatschappelijk werk - Jeugdgezondheidszorg - Verslavingspreventie- Jeugd- en jongerenwerk...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Agenda

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.