Presentatie gebiedsteam lokale Jeugdzorg

Toelichting uitvoering Wmo/Jeugdwet door HellevoetsluisDiverse berichten

In oktober is aan de wethouder verzocht in gesprek te treden met de gemeente Rotterdam voor het behouden van de verbinding Maasvlakte - Hoek van Holland. De wethouder achtte het niet opportuun om...
Constaterende dat de gemeente kan ondersteunen in het ter beschikking stellen van dorspleinen en maatschappelijk vastgoed, zoals de meander en MFC de Man....
De plannen van de wethouder van circa 3,6 miljoen euro voor het onderhoud aan 55 woningen aan worden, na een aantal "heroverwegingen", weer gepresenteerd aan de commissie op maandag 14 juni....

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Agenda

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.