Pre mantelzorg, zorgen voor familie lijkt verder weg dan ooit

Stock_60988374

In de commissie is gediscussieerd over de mogelijkheden van pre-mantelzorg binnen Westvoorne. In de discussienota is beargumenteerd dat pre-mantelzorg een lastig onderwerp is voor het college en eigenlijk onwenselijk om te faciliteren door de gemeente.

Tijdens de discussie van de commissie blijkt dat de definitie van mantelzorgwoning en pre-mantelzorgwoning niet duidelijk naar voren komt in de voorgelegde discussienota.


Waar er allerlei beleid, wet- en regelgeving beschikbaar is voor mantelzorgwoningen, is dat voor pre-mantelzorg minder duidelijk. Wethouder de Graad stelt dat een pre-mantelzorgwoning een flinke ruimtelijke impact heeft, voor verdichting in het buitengebied zorgt en er geen beleid is voor pre-mantelzorgwoningen.

Partij Westvoorne heeft mogelijkheden in de discussie ingebracht hoe het wél kan. Er is nu al beleid, wet- en regelgeving. Er bestaan diverse mogelijkheden om voorzieningen te treffen waarmee je wél zorg kan dragen voor je familie. En zonder dat er sprake hoeft te zijn van verdichting van het buitengebied of een enorme ruimtelijke impact.

Partij Westvoorne heeft in november 2020 een motie ingediend om een pre-mantelzorgwoning mogelijk te maken omdat:
1) Ouderen langer in hun bestaande woning blijven omdat de zorg via het bejaardentehuis wegvalt
2) De zorgvraag van deze ouderen met verloop van tijd toe neemt maar een zelfstandig wonen en een huishouding voeren vaak nog prima mogelijk is
3) Deze groep ouderen wel zorg nodig heeft maar nog niet in aanmerking komt voor een doktersverklaring tot volledige mantelzorg
4) Ouderen en families een keuze hebben om voor elkaar te kunnen zorgen

Partij Westvoorne geeft aan dat de uitvoering van pre mantelzorg beleid mogelijk is door
middels een vergunning voor bepaald tijd (max 10 jaar) het voeren van twee zelfstandige huishoudens in één woning toe te staan. Bij voorkeur in het hoofdgebouw. Na de periode van maximaal 10 jaar, kan worden aangesloten op het bestaande mantelzorgbeleid (ofwel voortzetting van de bewoning middels een mantelzorg situatie).

Steeds meer gemeenten ondersteunen de inwoners door te voorzien in mogelijkheden voor pre-mantelzorg, waaronder de gemeenten: Berg en Dal, Boxmeer, Goirle, Hardinxveld-Giessendam, Loon op Zand, Nunspeet en Reusel-De Mierden (bron: Rabobank: Ik-Woon-Leef-Zorg van 5-10-2020).

Naar aanleiding van de discussie in de commissie heeft een meerderheid van de raad het college gevraagd de notitie aan te passen zodat onder voorwaarden een pre mantelzorg woning in Westvoorne mogelijk wordt.


Diverse berichten

De raad heeft op 28 april 2021 het college opdracht gegeven om de accommodatie van Voetbal Vereniging Rockanje over te dragen aan de vereniging en heeft een maximaal krediet ter beschikking gesteld va...
Eind dit jaar zal de eerste subsidieronde van het Leefbaarheidsfonds Westvoorne plaatsvinden. De gemeente Westvoorne heeft samen met energieleveranciers Eneco en Vattenfall het Leefbaarheidsfonds opge...
Op 4 november 2020 heeft Partij Westvoorne het college geattendeerd op onveilige verkeerssituaties op (met name) de Brielseweg, de Ruy, Stationsweg en de Voorweg te Oostvoorne....

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Agenda

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.