Ontwikkelaars windmolens bekend

20211123_Windmolens-OVmeer_0118-bewerkt

Partij Voorne aan Zee heeft verzocht om de raadsinformatiebrief van het College te bespreken in de commissie betreffende het te realiseren windproject aan de Noordzeeboulevard, ten westen en oosten van de Brielse Gatdam.

De raadsinformatiebrief van het College van 8 oktober 2021 geeft aan dat aan de westkant (zwart omkaderd in de afbeelding) de exploitant Pure Energie Wind B.V. gebruiksrecht heeft verworven om op die gronden windmolens te ontwikkelen en te exploiteren. 

De oostkant van de Brielse Gatdam is toegekend aan de exploitant Afval- en energiebedrijf HVC groep namens het Waterschap (blauw omkaderd in de afbeelding).

De mededeling in de raadsinformatiebrief is geheel tegenstrijdig met een eerdere motie die in 2020 (bijna) unaniem is aangenomen door de raad, die aan de wethouder meegeeft dat de raad geen windmolens wenst aan de oostzijde van de Brielse Gatdam oftewel in of aan het Oostvoornse meer.

De discussie in de commissie van maandag 6 december met de raadsleden en wethouder heeft een eerdere toezegging van de wethouder " … onderzoek of er fasering kan zijn … voor wat betreft het gebied ten oosten en ten westen van de Brielse Gatdam" aangescherpt.

De commissie heeft vastgesteld dat de raad geen windmolens wenst aan de oostzijde van de Brielse Gatdam, ter hoogte van het Hoekje Jans, onderdeel van het Voorns Duin aan het Oostvoornse meer. Ook de verdere exploitatie van windmolens langs de oever van het Oostvoornse meer richting de horecagelegenheden is daarbij geen optie.

De wethouder zelf geeft aan dat de onduidelijkheid te maken heeft met het tijdspad, het moment van opdracht aan ontwikkelaar was eerder dan dat de wethouder de toezegging in de raad op 27 oktober 2021 heeft gedaan. In januari 2022 worden de effecten en consequenties van de fasering van de plaatsing van windmolens ten westen en oosten van de Brielse Gatdam door de wethouder aangeboden aan de raad. Partij Voor aan Zee kreeg bijval van de VVD, ook deze partij is pertinent tegen plaatsing van Windmolens in Voorne's Duin. Wordt vervolgd.


Inschrijven voor onze nieuwsbrief