Motie Schaapjes op het droge

AdobeStock_314328011-schaap-w

Constaterende dat: * er de afgelopen 2 seizoenen een schaapskudde in het gemeentelijk duinterrein op een natuurlijke manier de vegetatie in toom te houden.

Verzoekt het college:
* in samenwerking met de stake holders en de schaapherder te onderzoeken naar de mogelijkheden om een schaapskooi in het of aan het duingebied te realiseren.
* een pro actieve rol hierin te nemen.
* In het onderzoek mee te nemen welke middelen en subsidies hiervoor mogelijk zijn.
Inschrijven voor onze nieuwsbrief