Motie: Voedselbank

AdobeStock_231370966-mantelzorg-w

Verzoekt het college na te gaan of de subsidie van 2019 aan de Voedselbank, aanleiding geeft de hoogte ervan te herzien en een integraal armoedebeleid op te stellen en deze in het eerste kwartaal aan de raad aan te bieden.

De raad van de gemeente Westvoorne in vergadering bijeen op donderdag 4 juli 2019,


Overwegende:

- dat de Voedselbank in Brielle een subsidie van 3000 euro ontvangt van de gemeente Westvoorne
- dat er ongeveer 50 pakketten per klant per jaar worden verstrekt, welke gezamenlijk 5000 euro kosten
- dat dit bedrag betrekking heeft op de gebruikers in Westvoorne en nodig is om deze pakketten te kunnen financieren.


Is van mening:

- dat mensen die hulp nodig hebben, moeten kunnen rekenen op de basisbehoefte van voedsel.
- dat het aanbod, het verstrekken van voedselpakketten, de preventie en de organisatie van de voedselbank integraal onderdeel uit moet maken van armoedebeleid.

Verzoekt het college:

- na te gaan of de subsidie van 2019 aan de Voedselbank, aanleiding geeft de hoogte ervan te herzien
- een integraal armoedebeleid op te stellen en deze in het eerste kwartaal aan de raad aan te bieden

en gaat over tot de orde van de dag,

Partij Westvoorne


Diverse berichten

Dit houdt in dat de financiën op orde zijn en dat Westvoorne voor alle uitgaven niet vooraf om toestemming hoeft te vragen en dat projecten die nu in de planning staan, zoals bijvoorbeeld de Brede Sch...
In juni ligt de RES (Regionale Energie Strategie) ter instemming voor aan de gemeenteraad Westvoorne maar ook de raden van Brielle, Hellevoetsluis en Nissewaard....
Op 27 oktober 2021 hebben alle partijen, behalve Partij Westvoorne / Partij Voorne aan Zee, ingestemd met de RES 1.0. Daarnaast is, met uitzondering van Partij Voorne aan Zee, de gemeenteraad van meni...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Agenda

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.