Motie Museaal Platform

museaal

Constaterende dat: - er geen centraal georganiseerde vertegenwoordiging bestaat van musea, cultuur en erfgoedorganisaties binnen Westvoorne; - er in 2009 tot en met 2012 het programma "Voorne in alle staten" werd georganiseerd.

 Verzoekt het college:
- te starten met het inrichten van een museaal platform Westvoorne;
- de betrokken organisaties te ondersteunen en actief te betrekken bij deze ontwikkeling;
- te onderzoeken hoe het museaal platform Westvoorne kan overgaan, samen met Brielle en Hellevoetsluis, naar een regionaal museaal platform;
- de culturele instellingen te ondersteunen en te komen tot een solide financiële bedrijfsvoeringen bestaansrecht.
Diverse berichten

Constaterende dat: - het regio-akkoord aangeeft dat er een tekort aan huurwoningen bestaat; - er interesse bestaat om anders te wonen, dat wil zeggen duurzame materialen en energieneutraal, van bouw t...
Woensdag, om 11.30 uur, is de bespreking van het wetsvoorstel voor de fusie tot de gemeente Voorne aan Zee gepland in de 2e Kamer.Inleiding ...
In het portefeuilleplan van het Woonbedrijf staat een bedrag van € 16.000,00 voor het verduurzamen van woningen en in dit voorstel gaat het over € 65.000,00 per woning. Vanwaar het verschil?...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Agenda

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.