Motie Korenmolen ‘De maalderij’

Korenmolen-kleur

Constaterende dat: - de korenmolen zeer beperkte mogelijkheden heeft voor ontvangst van bezoekers; - er geen watervoorziening en verwarmingsmogelijkheden beschikbaar zijn; - rioolaansluiting en toiletvoorzieningen niet aanwezig zijn.

 Verzoekt het college:
- eenmalig een substantiële bijdrage toe te kennen voor het bezoekerscentrum 'De maalderij';
- daarmee het pand 'De maalderij' te behouden en veilig te stellen voor de maatschappelijke en culturele omgeving;
- maximaal te faciliteren in het tot stand komen van de benodigde vergunningen.
Inschrijven voor onze nieuwsbrief