Motie Korenmolen ‘De maalderij’

Korenmolen-kleur

Constaterende dat: - de korenmolen zeer beperkte mogelijkheden heeft voor ontvangst van bezoekers; - er geen watervoorziening en verwarmingsmogelijkheden beschikbaar zijn; - rioolaansluiting en toiletvoorzieningen niet aanwezig zijn.

 Verzoekt het college:
- eenmalig een substantiële bijdrage toe te kennen voor het bezoekerscentrum 'De maalderij';
- daarmee het pand 'De maalderij' te behouden en veilig te stellen voor de maatschappelijke en culturele omgeving;
- maximaal te faciliteren in het tot stand komen van de benodigde vergunningen.
Diverse berichten

Op 27 oktober 2021 hebben alle partijen, behalve Partij Westvoorne / Partij Voorne aan Zee, ingestemd met de RES 1.0. Daarnaast is, met uitzondering van Partij Voorne aan Zee, de gemeenteraad van meni...
In samenwerking met Hellevoetsluis en Brielle onderzoek doen naar het organiseren van snel internet....
Rondvragend lijkt er juist geen behoefte te zijn voor een patatweg en dat belanghebbenden niet worden toegelaten tot de klankbordgroep. En dat is best wel gek als er door de gemeente zó wordt ingezet ...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Agenda

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.