Inwoners als product van een bestuurlijke droom

NLDelta

In de commissie beeldvorming van 14 april 2021, heeft de Provincie en het programmateam van NLDelta de plannen voor het Nationaal Park NL Delta gepresenteerd. Het plan omvat de klaarliggende aanvraag voor een Nationaal park van de Biesbosch tot aan de Westvoornse kust. Wat betekent dat precies?

In de presentatie is duidelijk geworden dat aan de ontwikkeling van een Nationaal park "oude stijl", zoals we bijvoorbeeld kennen vanuit de regio Arnhem waar het behouden van natuur en cultuur centraal staat, een extra component is toegevoegd aan het Nationaal Park "nieuwe stijl". Dat component betreft economie.

Waar in de huidige situatie al diverse samenwerkingsverbanden actief zijn, organiseert NLDelta daar een bestuurslaag overheen. Die bestuurslaag meent zich te moeten betrekken in de thema's natuur, recreatie, vervoersverbindingen, leefomgeving, toerisme en economische belangen zoals een vitaal vestigingsklimaat.

Het hoofddoel van NLDelta is het organiseren van beleefbaarheid van de omgeving waar bezoekers van de regio gestuurd worden, waar NLDelta dat wenselijk acht. Hiervoor is het noodzakelijk om de uitstraling en beleving van de omgeving toekomstbestendig te maken. Het beoogde resultaat is om de omgeving, de voorzieningen, cultuur maar ook de inwoners om te zetten in een economisch succes.

Om deze marketingdroom van de bestuurslaag te realiseren dient het "merk" NLDelta maximaal te worden geëxploiteerd.

Waar het programmateam meegeeft dat participatie van de stakeholders enorm belangrijk is, constateren we dat hier geen sprake van is. Geen informatie voor de gemeenteraad, geen participatie van de gemeenteraad, ondernemers of inwoners en daarmee ook geen draagvlak of betrokkenheid.

Desgevraagd aan NLDelta is er geen business case. Waarom zouden we dit willen en wat levert het op? De opstartkosten worden wel meegegeven: voor personeel en een kantoortje is rekening gehouden met een kostenpost van 6 ton.

NLDelta voorziet in taken en doelstellingen die de gemeenten op Voorne Putten al hebben georganiseerd in landschapstafels, Gemeenschappelijke regelingen maar bijvoorbeeld ook de Marketing Organisatie op Voorne-Putten.

De economische winst onbekend. En voor wie is die winst? De ondernemers ? Niet voor de inwoners, die mogen 600 ton per jaar belastinggeld ophoesten om het nieuwe speeltje van bestuurders te financieren. Daarnaast kan je jezelf afvragen of je inwoners ongevraagd onderdeel wil maken alsof het om een product gaat van een marketingplan.

Op basis van de presentatie hebben we vastgesteld dat het programmateam een bestuurlijke marketingdroom voorlegt, zonder de werkelijke stakeholders te betrekken in het plan. We weten wat het kost maar niemand weet wat het oplevert. Informatie van het programmateam is niet compleet waardoor het beoordelen van het resultaat en impact op de omgeving en inwoners onmogelijk is.

Alleen al dat inwoners ongevraagd als product worden weggezet is voldoende reden voor Partij Westvoorne om niet in te stemmen met dit plan. Om over het ontbreken van informatie, participatie en een business case maar te zwijgen.Diverse berichten

Zich maximaal in te zetten aandacht te vragen voor de gezondheidsproblematiek rondom lachgas middels preventie op o.a. scholen en de sociale media....
Overwegende dat vigerende bestemmingsplannen de bouw van niet standaard woningen / woonvormen vaak niet mogelijk maken ende procedure tot het komen van een nieuw bestemmingsplan vaak meerdere jar...
Bij Basisschool De Zeewinde in Rockanje neemt het aantal leerlingen toe. Om ook in de toekomst goede huisvesting te bieden, zijn twee extra klaslokalen in de school gerealiseerd. Op donderdag 24 febru...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Agenda

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.