Lokaal preventieakkoord gezonde voeding

Nota lokaal gezondheidsbeleid • JOGG • Sportakkoord • Programmaplan Ouderen op Voorne

Lees Meer
Getagged in:

Motie: Hulp- en zorgwijzer voor Westvoorne

De mogelijkheid te onderzoeken om voor de inwoners van Westvoorne een digitale hulp- en zorgwijzer te ontwikkelen/aan te schaffen en daarvan de regiefunctie te voeren, zodat het juiste en actuele aanbod getoond wordt en de betrouwbaarheid van de aanbieders gecontroleerd wordt

Lees Meer

Motie: Spreekuur Wijkverpleegkundige

In samenwerking met de wijkverpleegkundigen de mogelijkheid te onderzoeken van een wekelijks inloop spreekuur in de woonzorgcentra de Leemgaarde en Stuifakkers speciaal voor mensen met hulpvragen

Lees Meer

Vragen over de traplift aan de Schoutweg

De traplift in de hal van de seniorenwoningen aan de Schoutweg dateert uit 1991. Vaak doet hij het niet en de ouderen durven er niet meer op. Ze blijven daardoor binnen.

Lees Meer

Motie Nu handelen, sneller beoordelen!

Constaterende dat: - het aanvragen van een hulpmiddel/huishoudelijke hulp bij de gemeente (wmo) een paar weken tot een paar maanden in beslag kan nemen,

Lees Meer

Motie Lachgas

Zich maximaal in te zetten aandacht te vragen voor de gezondheidsproblematiek rondom lachgas middels preventie op o.a. scholen en de sociale media.

Lees Meer

Pre mantelzorg, zorgen voor familie lijkt verder weg dan ooit

In de commissie is gediscussieerd over de mogelijkheden van pre-mantelzorg binnen Westvoorne. In de discussienota is beargumenteerd dat pre-mantelzorg een lastig onderwerp is voor het college en eigenlijk onwenselijk om te faciliteren door de gemeente.

Lees Meer

Presentatie Jeugdhulp Rijnmond

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)


• Uitvoeringsorganisatie
• Actualiteiten

Lees Meer
Getagged in:
PW

Presentatie Jeugdpreventie stichting Push

- Schoolmaatschappelijk werk

- Jeugdgezondheidszorg

- Verslavingspreventie- Jeugd- en jongerenwerk

Lees Meer
Getagged in:
PW

Presentatie gebiedsteam lokale Jeugdzorg

Toelichting uitvoering Wmo/Jeugdwet door Hellevoetsluis

Lees Meer
Getagged in:
PW

Diverse berichten

Wat een mooi verhaal valt er te beleven aan de Duinzoom 8 in Rockanje!
Constaterende dat: - het regio-akkoord aangeeft dat er een tekort aan huurwoningen bestaat; - er interesse bestaat om anders te wonen, dat wil zeggen duurzame materialen en energieneutraal, van bouw t...
constaterende dat: • Er diverse mogelijkheden voor de gemeente zijn om kosten te reduceren door het aanvragen van subsidies, heffingskortingen en dergelijke;...

Inschrijven voor onze nieuwsbrief