Casino voor gevorderden

casinodrenkelingfotoweb

De gemeenteraad heeft op 20 april jl. besloten om grond aan te kopen waar de voetbalvereniging Rockanje op termijn naartoe moet gaan verhuizen.

De fiches op de tafel

Waar wethouder de Graad in de commissiebespreking aangaf dat de aanschaf van de grond echt apart gezien moet worden van de voetbalvereniging, blijkt de verhuizing de hoogste inzet te zijn op de roulettetafel. Een inzet van 6 tot oplopend 10 miljoen euro voor het realiseren van een nieuw voetbalcomplex.

De cheque is niet gedekt

De huisbankier geeft de gemeenteraad aan dat de inzet niet gedekt is door de bank. De benodigde financiën zijn er eenvoudig weg niet. Het aangaan van een lening is volgens de normen van de VNG niet gewenst. Alleen al het bouwen van de accommodatie levert een jaarlijks te betalen kapitaallast op van € 201.250,00.

Wildcard

Nu de inzet is gedaan en de roulettetafel draait, geeft wethouder de Jongh van financiën aan dat zij niets kan beloven wat niet waargemaakt kan worden, bijvoorbeeld of de voetbal wel kan verhuizen. Ook kan de wethouder niet beloven dat de al gereserveerde financiën in 2023, in de nieuwe gemeenteraad van Voorne aan Zee, blijft bestaan of beloven dat de Provincie goedkeuring geeft.
Het college heeft besloten niet over te gaan tot een volledige renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw maar terughoudend onderhoud uit te voeren, waaronder het bewerken van de schimmelplantage. Daarmee vervalt circa 1 miljoen euro terug naar de gemeentelijke schatkist van Voorne aan Zee, is de eerste winst van de huisbankier binnen en verliest VV Rockanje.

Casino Royale

Het nemen van een besluit zonder financiële dekking, waar op voorhand al duidelijk is dat er geen financiële middelen zijn, er nog geen toestemming is van de provincie en de mogelijkheden binnen de begroting van de nieuwe gemeente Voorne aan Zee zeer ongewis is, is gokken op een blind paard.

Rien ne va plus, het geld is niet meer van u.


Diverse berichten

In oktober is aan de wethouder verzocht in gesprek te treden met de gemeente Rotterdam voor het behouden van de verbinding Maasvlakte - Hoek van Holland. De wethouder achtte het niet opportuun om...
De gemeenteraad heeft op 20 april jl. besloten om grond aan te kopen waar de voetbalvereniging Rockanje op termijn naartoe moet gaan verhuizen....
De gemeente Westvoorne dreigt eigenaar Meindert van Buuren van conferentiehotel Olaertsduyn in Rockanje een boete van een ton op te leggen voor de opvang van arbeidsmigranten....

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Agenda

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.