Amendement parkeerverordening 2022

20220130-101648parkerenrockanje-2020-2

In de raad van 26 januari 2022 besluit de raad tot een belastingverhoging tot maar liefst 50%. En dat op het moment waar de raad zo graag de inwoners en ondernemers wil ondersteunen in coronatijd. 

Het amendement is niet aangenomen door de raad. 5 stemmen voor het amendement en 10 stemmen tegen.

Het college geeft aan dat er geen vergelijkbare faciliteiten zijn waar gratis parkeren mogelijk is en dat de inkomsten noodzakelijk zijn voor het onderhoud van de parkeerplaatsen. 

Partij Voorne aan Zee ziet dat iets anders.

Met het onlangs opgeknapte Quackstrand om de hoek, voorzien van een heuse boulevard, botenhelling, aanlegsteiger en allerlei mogelijkheden voor surfers, zeilers en kanoërs maakt het een ideale omgeving voor strandplezier in combinatie met een kindvriendelijk strand. Parkeermogelijkheden zijn ruimschoots aanwezig en bovenal gratis.

De begrote opbrengst van parkeergelden voor 2022 (en verder) bedraagt € 601.000,00. Dat lijkt ruim voldoende voor het 4 jaarlijks groot onderhoud.

Het amendement:

De raad in vergadering bijeen op 26 januari 2022, gelezen het voorstel voor de verordening heffing en invordering parkeerbelastingen 2022.


Constaterende dat:
- in het voorstel de dagtarieven met € 2,50 worden opgehoogd voor het laag- en hoogseizoen van 2022;

Overwegende dat:
- parkeerbelasting een (verkeers-) regulerend karakter heeft en niet als doel heeft inkomsten te verwerven voor de algemene reserve;
- in de omgeving, bij gelijkwaardige faciliteiten, geen sprake is van parkeerbelasting;
- de voorzieningen bij bos, duin en strand, sinds de intrede van Covid, een groter maatschappelijke belang dienen dan alleen recreatie en vertier;
- inwoners en bezoekers mogelijkheden zoeken om op verantwoorde wijze te kunnen ontspannen met inachtneming van alle opgelegde beperkingen vanuit de Rijksoverheid;
- ondernemers niet of slechts zeer beperkt gastheer mogen zijn van het gebied door vanuit de Rijksoverheid opgelegde beperkingen en maatregelen waardoor er nauwelijks sprake meer is van stabiele inkomsten door ondernemerschap;
- de leefbaarheid en vitaliteit van de omgeving niet van een parkeerplaats komt maar van inwoners, bezoekers en toeristen die consumeren en ondernemers die investeren.


Concluderend dat:
- het verhogen van de parkeerbelasting voor het jaar 2022 niet bijdraagt aan de leefbaarheid en vitaliteit van het gebied voor zowel inwoners, bezoekers als ondernemers en het beter zou zijn de tarieven van 2021 aan te houden.


Besluit:
Het voorgelegde concept-besluit zodanig te wijzigen dat artikel 1 van de tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelasting Westvoorne wordt:

- Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, bedraagt:

 1.1 Parkeerplaatsen 1e Slag en 2e Slag per dag laag tarief;
Uurtarief € 1,50
Dagtarief € 5,00
 1.2 Parkeerplaatsen 1e Slag en 2e Slag per dag hoog tarief;
Uurtarief € 1,75
Dagtarief € 7,00
 1.3 Parkeerplaatsen terrein Swinshoek per dag € 5,00


En gaat over tot de orde van de dag.Diverse berichten

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een politiek café op zaterdag 19 maart van 16:00 tot 18:00 uur in de foyer van dorpscentrum de Man in Oostvoorne. Vanaf 15:30 staat de koffie klaar!...
Bekijk de dorpsvisie Oostvoorne op youtube, een mooie presentatie en verbeelding.
Een terugblik op 2020 en vooruitkijkend vanuit een lokaal perspectief.

Inschrijven voor onze nieuwsbrief

Agenda

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.