Verzoek aan Provincie: Rotonde N218/N496

omleidingskaart_n496_n218

Naar aanleiding van de recente publicatie over de werkzaamheden en omleidingen op de N496 en N218, zijn er een aantal vragen voorgelegd aan de Provincie. Doel: Voor zover mogelijk de kernen en buitenwegen te ontzien voor omrijdend verkeer.

Geachte heer, mevrouw,


Naar aanleiding van de huidige werkzaamheden in Oostvoorne, de aanleg van een rotonde gelegen aan de N496/N218 stelt u, middels een routekaart, een alternatieve verkeersroute voor.

Gezien het steeds toenemende zware vrachtverkeer vanaf de maasvlakte naar de N57 en vice versa, lijkt de alternatieve verkeersroute niet bij te dragen aan de verkeersveiligheid van de zwakke verkeersdeelnemers zoals wandelaars, fietsers en ruiters.
Op basis van deze kaart wil ik u, namens partij Voorne aan Zee, de volgende vragen voorleggen:

- De voorgestelde route volgens de routekaart voorziet in een sluiproute vanaf de maasvlakte over het bedrijventerrein Pinnepot in Oostvoorne. Deze route doorkruist fietspaden van o.a. schoolgaande jeugd. Kunt u mogelijkheden bieden om deze sluiproute te ontzien?

- De voorgestelde route over de N218 voorziet om verkeer van en naar de maasvlakte door de kern van Brielle naar de N57 te geleiden. Deze extra verkeerslast lijkt niet te passen in de capaciteit van de betreffende wegen, ook gezien de evenementen met extra verkeersdruk die in de omgeving plaatsvinden. Kan de Provincie ondersteunen in mogelijkheden of alternatieven die het doorgaande zware vrachtverkeer om de kern van Brielle heen geleiden?

- De voorgestelde route vanuit Brielle naar Oostvoorne, en vice versa, over de wegen De Rik en de Rietdijk betreft wegen veelal zonder fietspad. Deze wegen worden intensief gebruikt door de schoolgaande jeugd en ruiters vanaf de manage Tinte. Kan de Provincie voldoende maatregelen treffen voor de veiligheid van de zwakke verkeersdeelnemers?

- Op dit moment is er ter plaatse nog geen bebording aangebracht met een voorgestelde omleidingsroute. Eveneens is er nog geen informatiebebording vanaf de a15 en N57 voor (internationale) chauffeurs van zakelijk verkeer. Kan de Provincie ondersteunen om door middel van bebording de route voor zakelijk verkeer over de A15 en N57 te geleiden en daarmee verkeer binnendoor over de N496 en N218 zo veel als mogelijk te voorkomen?


×
Stay Informed

Wanneer u zich abonneert op de blog, sturen we u een e-mail wanneer er nieuwe updates op de site zijn, zodat u ze niet zou missen.

Sluiproutes (zwaar) verkeer door Brielle, Oostvoor...
Sport en beweeg netwerkbijeenkomst

Gerelateerde berichten

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.partijvoorneaanzee.nl/