Veilig opgroeien voor elk kind in Voorne aan Zee

vkp-veiligeopgeruimdewijken

We moeten voorkomen dat kinderen in de Jeugdzorg terecht komen door adviezen en informatie over opvoeden laagdrempelig en dichtbij gezinnen te organiseren. 

 Ouders willen over het algemeen het beste voor hun kinderen. Soms zijn er opvoedingsproblemen waar ouders zelf niet uitkomen. Dan is er Jeugdzorg beschikbaar. Het kan bijvoorbeeld gaan om kinderen die angstig of depressief zijn, er kunnen pedagogische problemen zijn als gevolg van complexe scheidingen. Maar ook dyslexie, gedragsproblemen of spijbelen zijn problemen die aandacht krijgen.

Problemen in de Jeugdzorg

De Jeugdzorg kent momenteel grote problemen. Kinderen en gezinnen moeten te lang wachten op zorg, jeugdprofessionals hebben een te hoge werkdruk en er zijn veel regels. De gemeente heeft onvoldoende grip op de kwaliteit en werkwijze in de jeugdhulp. Er zijn kinderen en jongeren die ernstig (meervoudig) beperkt zijn en intensieve zorg nodig hebben, zij vallen ook onder de Jeugdzorg.

Standpunt Partij Voorne aan Zee

We moeten voorkomen dat kinderen in de Jeugdzorg terecht komen door adviezen en informatie over opvoeden laagdrempelig en dichtbij gezinnen te organiseren. Familie, de kinderopvang, de school en het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn daarbij onmisbaar.

Een jeugdige uit zijn/haar woonomgeving halen, doe je alleen als het echt onveilig is. Kan dit echt niet, dan kan een betrouwbaar pleeggezin fijn zijn voor een kind. Een andere mogelijkheid is een logeerhuis in de nabijheid. Dan blijft de verbinding met de buurt, vriendjes en familie makkelijker in stand. Partij Voorne aan Zee vindt dat 'het geld' naar de professionals moet gaan en niet naar de geldverslindende bureaucratie.

Wat is nodig in de Jeugdzorg en wat gaat Partij Voorne aan Zee doen?

Kinderen en jongeren moeten een stevige stem krijgen, zij kunnen vaak goed aangeven wat zij nodig hebben! We moeten voorkomen dat jeugdigen en gezinnen met veel verschillende hulpverleners en begeleiders te maken krijgen. Verder is het belangrijk in te zetten op het verminderen van stress factoren. Denk aan hulpdoor de gemeente, bij financiële problemen in het gezin.

De lokale en regionale professionals werken goed samen, maar hebben ook eigen verantwoordelijkheden. Partij Voorne aan Zee kiest voor een brede gezinsaanpak, een goed beleid voor verbinding tussen kinderopvang, onderwijs, vrijetijdsbesteding, sport, arbeidstoeleiding, jeugdgezondheidszorg en gezinsondersteuning.

Wilt u hier meer over weten? Bezoek onze website www.partijvoorneaanzee.nl en hier vindt u onze Visie op Jeugdzorg. ×
Stay Informed

Wanneer u zich abonneert op de blog, sturen we u een e-mail wanneer er nieuwe updates op de site zijn, zodat u ze niet zou missen.

Extra raad op 7 november 16u00: Stikstof dossier
Een 'kansenkaart' voor de natuur van Voorne aan Ze...

Gerelateerde berichten

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.partijvoorneaanzee.nl/