Ruimte voor paarden in Voorne aan Zee

20240404_paardenartikel

Paardrijden en alles wat hiermee samenhangt, vormt in de gemeente Voorne aan Zee een belangrijke recreatieve activiteit. Wat is er heerlijker dan met je paard te genieten van de ruiterpaden en het strand van onze mooie gemeente? 

Meer paardenhouderijen, een goede economische en landschappelijke ontwikkeling

In Voorne aan Zee is er dan ook sprake van een toenemend aantal paardenhouderijen. Dat is een goede ontwikkeling omdat deze paardenhouderijen een welkome aanvulling zijn in het diverse landschap van Voorne aan Zee. Bovendien kunnen zij – door een verandering van het agrarisch gebruik van ons landschap – dienen als nieuwe economische drager. Het oude beleid ten aanzien van het houden van paarden is echter hard toe aan een herziening.

Oud beleid leidt tot onrechtvaardige situaties

Voor de gemeentelijke fusie verschilde het beleid nogal per gemeente. Was het beleid in de gemeente Westvoorne duidelijk en coulant, in Brielle was het vele malen strenger en werd bij een geringe overtreding van het beleid al ingegrepen. Helaas gebeurt dit- door een gebrek aan harmonisering van dit beleid in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee - nog steeds en dit leidt tot onrechtvaardige en dus onwenselijke situaties.

Nieuw beleid is hard nodig!

Partij Voorne aan Zee is, samen met Vrij Voorne en CDA, van oordeel dat een nieuw beleid niet langer meer op zich moet laten wachten. Een beleid dat geldt voor de gehele gemeente Voorne aan Zee waarbij het houden van paarden bij woningen, alsook het beleid voor het bedrijfsmatig houden van paarden, zodanig moet worden verruimd dat de voorzieningen daarvoor, zoals stallen, paddocks, rijbanen, longeercirkels, schuren en andere voorzieningen prima buiten het bouwvlak zouden kunnen passen op basis van een goede ruimtelijke inpassing zoals dezeook reeds opgenomen in het Handboek Kwaliteitsverbetering Buitengebied,te meer omdat het begrip 'bouwvlak' in de nieuwe omgevingsplannen steeds meer vervalt.

Paardenwelzijn

Bovendien moet in dit nieuw te vormen beleid rekening worden gehouden met de nieuw geldende regels voor het paardenwelzijn. De huidige regels binnen het verouderde beleid maken dit nog niet altijd mogelijk, waardoor het spanningsveld tussen dierenwelzijn en de gemeentelijke regels steeds groter wordt.

Partij Voorne aan Zee dient een motie in

Partij Voorne aan Zee dient samen met Vrij Voorne en CDA tijdens de raadsvergadering van donderdag18 april een motie in waarbij het College wordt gevraagd nieuw beleid te maken om invulling te geven aan het bovenstaande en paardenhouderijen en privéstallen de mogelijkheid te geven aan dit nieuwe beleid te voldoen. ×
Stay Informed

Wanneer u zich abonneert op de blog, sturen we u een e-mail wanneer er nieuwe updates op de site zijn, zodat u ze niet zou missen.

Nieuw beleid "Ruimte voor paarden in Voorne aan Ze...
Voortgang Patrijzenlaan Oostvoorne

Gerelateerde berichten

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.partijvoorneaanzee.nl/