Een Brede school of Integraal Kind Centrum

20210822_bredeschool-rockanje Brede school Rockanje, archieffoto 2021

Het verschil tussen een brede school en een IKC, is dat bij een IKC de basisschool en kinderopvang meestal onder één bestuur vallen. Terwijl bij een brede school de basisschool en kinderopvang vaak onder verschillende besturen vallen. 

In de Brede School kun je samenwerken met partners en tegelijkertijd de eigen identiteit behouden. Een gebouw waarin de school, de kinderopvang, de bibliotheek en het Centrum voor Jeugd en Gezin samen gehuisvest zijn, geeft direct meer aanleiding tot samenwerken, waarbij een gezamenlijke visie op leren en/of ouderbetrokkenheid een meerwaarde heeft.

Het delen van gemeenschappelijke ruimtes is efficiënt en is kostenbesparend.

Aanbod van activiteiten
Met de komst van een Brede School in het dorp, de samenwerking tussen de partners in de Brede School, kunnen gerichte activiteiten aangeboden worden aan kinderen en hun ouders. Een Brede School geeft verbinding in de wijk door de samenhang met organisaties, verenigingen en het lokale bedrijfsleven. 

Iedere organisatie en/of vereniging heeft zijn eigen expertise. Sport, cultuur en recreatie kunnen bijvoorbeeld gecombineerd worden bij naschoolse activiteiten waar ook kinderen vanuit de wijk kunnen aansluiten. Met elkaar kun je meer betekenen voor de kinderen! 'Opvoeding, educatie en ontmoeting', zijn waarden die daarbij belangrijk zijn.

Doorgaande lijn en vroegsignalering
Van een doorgaande leerlijn wordt gesproken als het aanbod en het (onderwijs)resultaat van de kinderopvang (voorschoolse voorziening 0-4 jaar) en de basisschool naadloos op elkaar aansluiten. Dit levert een betere startpositie op in groep 3 voor de kinderen en uiteindelijk gedurende de hele schoolloopbaan. 

Een doorgaande lijn betekent dat het kind continuïteit ervaart in begeleiding en aanbod. Zowel bij de kinderopvang als op de basisschool wordt een kind gevolgd in zijn ontwikkeling met een kind-volgsysteem waarmee je de ontwikkeling van kinderen in kaart kunt brengen tijdens hun aanwezigheid in de kinderopvang, peuterspeelzaal of basisschoolperiode.

In de Brede School wordt regelmatig overlegd tussen de partners, elk kind is in beeld en signalen van allerlei aard worden vaak vroeg gesignaleerd.


×
Stay Informed

Wanneer u zich abonneert op de blog, sturen we u een e-mail wanneer er nieuwe updates op de site zijn, zodat u ze niet zou missen.

Woonbedrijf neemt woningen over in Brielle
Inbrekers slaan vaker toe in Voorne aan Zee, Parti...

Gerelateerde berichten

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.partijvoorneaanzee.nl/