​Wethouder jaagt de kleine ondernemer het dorp uit

In de raadsvergadering van 2 juni 2021 is door wethouder de Graad het parkeerbeleidsplan 2021-2024, ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad constateert dat het plan op meerdere punten niet voldoet, waaronder de faciliteit voor elektrisch aangedreven voertuigen. 

​Nog steeds grote onzekerheid voor VV Rockanje

De raad heeft op 28 april 2021 het college opdracht gegeven om de accommodatie van Voetbal Vereniging Rockanje over te dragen aan de vereniging en heeft een maximaal krediet ter beschikking gesteld van € 1.605.285,00 voor renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van het voetbalcomplex aan de Drenkeling. 

Zonnevelden rondom de kernen op Voorne

Als mogelijke invulling van de "stadsranden" zijn zonnevelden ingetekend waardoor de stadsrand ruimtelijk sterker wordt (?). De schaal van de stad of dorp heeft invloed op hoe groot een "stadsrandontwikkeling" ruimtelijk passend is. Dat betekent dat bij dorpsranden kleinere zonnevelden passend zijn dan de stadsrand van grotere steden. 

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Het onderstaande verkiezingsprogramma werd opgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Er werd voor de verkiezingen een campagnecommissie gevormd, waarin het huidige bestuur, de huidige fractie en de 50 kandidaten en lijstduwers de hoofdrol gespeeld hebben. 

Goed Wonen Voor Iedereen

Voor iedere portemonnee en iedere leeftijd een passende woning in Westvoorne. 

Doe mee met ons Off-grid experiment

Wij willen graag een innovatieve bijdrage leveren aan de nationale duurzaamheidsdoelstellingen. We doen dit al in een aantal lopende bouwprojecten, maar zouden graag meehelpen de haalbaarheid verder te vergroten. Daartoe willen we onder realistische omstandigheden een experimentele modelwoonwijk opzetten. 

Volop Recreatiemogelijkheden

Westvoorne is een mooi gebied waar volop mogelijkheden zijn om te wandelen, te fietsen, paard te rijden, te zwemmen of andere buitenactiviteiten te beoefenen. Dit willen wij faciliteren met aantrekkelijke verbindingen, leuke plekken en goede restaurants om even op adem te komen. 

Duurzaamheid en een Mooi Leven

Wij streven ernaar om in 2040 een energie-neutrale gemeente te zijn. 

Het Belang van een Groene Leefomgeving

Een groene omgeving heeft een positieve invloed op onze gezondheid. In de nabijheid van een wereldhaven vragen wonen en werken in het groen om goede afspraken en regels. 

De Gezonde Economie

Bedrijven zijn belangrijk voor onze economie en werkgelegenheid. Een groot deel van onze beroepsbevolking werkt in of nabij onze regio. 

Een digitale leefomgeving faciliteert!

In samenwerking met Hellevoetsluis en Brielle onderzoek doen naar het organiseren van snel internet. 

Respectvolle Zorg voor Elkaar

Westvoorne heeft en houdt een ruimhartig zorg- en voorzieningenbeleid. Wij willen geen wachtlijsten of drempels en wij staan open voor ideeën en experimenten om de zorg beter aan te laten sluiten bij wat mensen werkelijk nodig hebben. 

Samen Leven in onze Samenleving

Iedereen is welkom en probeert naar vermogen bij te dragen aan de samenleving. 

Synergie uit Regionale Samenwerking

Verbinding van onze wensen en doelen met onze regionale partners Brielle, Hellevoetsluis en Nissewaard is belangrijk 

Gezond Financieel Beleid

Belastinggeld moet niet opgepot worden maar moet op verantwoorde wijze ingezet worden voor onze gemeenschap. 

Zelfstandig wonen moet plezierig, verantwoord en veilig kunnen

Om het mogelijk te maken dat een ieder die dit wil op een plezierige en veilige manier zelfstandig kan blijven wonen, zal ondersteuning geboden moeten kunnen worden. 

BOA's, Politie, Brandweer en Ambulance zijn van Levensbelang

Ongelukken en inbraken zullen we helaas nooit helemaal kunnen voorkomen, maar we kunnen wel alles doen wat binnen ons vermogen ligt. Als daarvoor meer inzet van BOA's nodig is, dan willen wij daar ruimte voor maken. 

Het Belang van Externe Veiligheid

Door middel van landelijke wet- en regelgeving worden wij zo goed mogelijk beschermd tegen deze risico's. Maar wij willen daarnaast als gemeente al het mogelijke doen om overlast en risico's van en vanuit het havengebied in te perken. 

Windmolens als bestuurlijke idee-fixe


Partij Westvoorne stelt vast dat de uitgangspunten achterhaald zijn, de doelstellingen drijfzand als basis hebben, de inwoners niet betrokken zijn en er geen sprake is van visie en ambitie om de duurzaamheidsdoelstellingen wél te behalen.   RES als Idee-fixe (het waanidee)Eind december 2019 wordt het politieke meesterplan door de Europese...

Lees Meer

​Verkeersveiligheid Oostvoorne onder de loep!


Op 4 november 2020 heeft Partij Westvoorne het college geattendeerd op onveilige verkeerssituaties op (met name) de Brielseweg, de Ruy, Stationsweg en de Voorweg te Oostvoorne.  De ingediende motie, samen met GBW en IBW, is unaniem aangenomen en inmiddels heeft het college aangegeven dat er een verkeerskundig onderzoek is gestart, om een beeld...

Lees Meer

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.partijvoorneaanzee.nl/