Begroting 2024, algemene beschouwing

20240131_prinsehuis

Geachte raadsleden,
Ik denk dat we een hele goede begroting hebben voorliggen en na vanavond kunnen we daar actief mee aan de slag.

Op uw plek vond u bij aanvang van deze begrotingsraad een symbolisch huisje. Dit huisje geeft ons Woonbedrijf aan nieuwe huurders, en ik wilde u daar allen graag ook een exemplaar van geven. Dat wij als kersverse gemeente over een eigen woonbedrijf beschikken is enorm waardevol en biedt ons vele kansen. Daarover straks meer.

Ik begin eerst met een ander onderdeel uit mijn portefeuille wat ook al veel is teruggekomen in uw beschouwingen, namelijk:


Sport


Sport en bewegen zijn onlosmakelijk verbonden met onze wijken en dorpen. Sporten en bewegen zijn gezond voor lichaam en geest. Dit vermindert zoals u weet het risico op gezondheidsproblemen. In 2024 gaan we samen met onze partners aan een nieuw sport- en beweegbeleid voor Voorne aan Zee werken. Daarin worden onder andere goede sportvoorzieningen, passende tarieven, subsidies en activiteitenprogramma's als belangrijke pijlers gezien. Daarbij maken we zoveel mogelijk gebruik van de eigen kracht van verenigingen. Zoals we bijvoorbeeld voor voetbalvereniging OVV in gang hebben gezet. Daar is dit jaar de eerste paal geslagen voor het clubgebouw en binnenkort vindt de oplevering plaats. Voor het harmoniseren van de sportsubsidies gaan we graag nog met u in gesprek. En verder proberen we samen met Nissewaard mooie evenementen naar ons eiland te halen. Zoals de Tour de femmes 2024.


Burger- en overheidsparticipatie


Ik vind het mooi om te horen dat u ook vandaag weer aandacht vraagt voor participatie. Een ontzettend belangrijk onderwerp, waar we in 2024 volop mee aan de slag gaan. U heeft in oktober van dit jaar het participatiebeleid vastgesteld. Vandaag stelt u (als het goed is) ook het geld beschikbaar voor de implementatie van het beleid. In 2024 gaan onze medewerkers werken met een vaste methode voor participatie. Zij krijgen training, begeleiding en 'tools' aangereikt om goed aan de slag te kunnen met participatie.


Woonbedrijf


Het thema wonen komt vaak terug in uw beschouwingen en in de ingediende moties en amendementen. En terecht, want het is een van de grote uitdagingen waar we als gemeente mee te maken hebben. Dat we als nieuwe gemeente een eigen woonbedrijf bezitten, is wel echt van toegevoegde waarde. Daarmee creëren we nog meer kansen voor woningbouw en doorstroming op de woningmarkt.


Na het vaststellen van deze begroting zullen we starten met de werving van 7 extra medewerkers voor het Woonbedrijf. Zodat we onze ambities kunnen realiseren. Een van die ambities is dat het Woonbedrijf ook op andere plekken in onze gemeente woningen krijgt. Een voorbeeld daarvan is de overname van 293 woningen in Brielle van Vestia / Hef Wonen.
Ook zal het Woonbedrijf dit jaar prestatieafspraken ondertekenen die we gezamenlijk met andere corporaties en de gemeente hebben opgesteld.


We kunnen de doorstroming uiteraard niet alleen bevorderen, daarvoor werken we ook samen met de andere woningcorporaties die actief zijn in onze regio.

Voorzitter, dank voor deze korte gelegenheid om de algemene beschouwingen toe te lichten. ×
Stay Informed

Wanneer u zich abonneert op de blog, sturen we u een e-mail wanneer er nieuwe updates op de site zijn, zodat u ze niet zou missen.

Opening voetbalcomplex OVV Oostvoorne
Feestelijke opening VV Rockanje

Gerelateerde berichten

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.partijvoorneaanzee.nl/